Der

Der

DA - z, ze; pouze místně, při odkazování na původ z nějaké lokality; do postpozice se přidává i (da Ottwarai - z Ottwary)

DAM, m. - krok

DAMANTA - jít, kráčet, chodit

DAN - dvě

DANU, DANA, DANUT - druhý

DAR - kdo (femininum)

DARAMI, f. - žena

DARANTA - dát, dávat

DA-TUR, f. - dcera

DERI - kdo (plurál)

DOHIM, m. - vědro, džber

DOR - kdo (maskulinum)

DOT - co (neutrum nebo když mluvčí opravdu netuší, oč jde)

DU - ty

DUNGLAR, m. - korbel, pohár