DAURNÉ

Paní draků, dcera Skylingova a vnučka Askadrinova, matka Wannovy dcery Lavendgil