D

DAGFINN VYSOKÝ

jeden z rytířů krále Ana. Jeho manželkou byla Managolt ze světa za duhou, s níž měl syna Egilólfa Vážku, rovněž Anova rytíře. Po rozkolu mezi Udem a Márem se přidal na Márovu stranu. Padl v První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem.

DAGODURNUS

předposlední kníže Cynibrenců, jejž v souboji zabil Halldor z Mortaluny.

DAGUS HIALRANIDUL

řečený Psář, děd Orlanda Hialranidula

DALIOR

jeden z bratří Tankreda Bystrozrakého

DANA-VENY

řečený Vrabčák, nejmladší syn Duana-Sega, na jehož tvrzi v Severním Edagwonu nalezli účotičště Gudleifrovi družiníci, a máti Belcolory. Ze zajetí Zergylů mu na svobodu pomohla Sigelinda.

DANGRUD ZADUMANÝ

druhý družiník krále Gudleifra, bratr po otci Siana Hnědookého, syn Rysí ženy. Nosil Wannův meč. Zúčastnil se výpravy pro Wetemau. Padl spolu se Sianem ve Druhé velké bitvě pod královskou horou Mirabatem. Jeho ochráncem je Getenek.

DANWI

syn Černého Balda

DARGUNIL ZE SOVÍHO HRÁDKU

1. rytíř knížete Aurixů Kergendura 2. vnuk předchozího. Byl mezi rukojmími na Sotarbě, ale podařilo se mu prchnout společně s Araltem a Ildebaldem.

DAURNÉ

Paní draků, dcera Skylingova a vnučka Askadrinova, matka Wannovy dcery Lavendgil

DIARMAT

chlapec ze světa za duhou, bratr Managolt a švagr Dagfinna Vysokého. Dagfinn mu pomohl vrátit se z Dankradu do světa za duhou.

DIGRYN

družiník a zároveň švagr krále Itmara. Ke královským službám ho předurčil Tankred Bystrozraký, když jeho matce řekl, aby syna - tehdy batole - poslala na Udi, až vyroste.

DIOTBALT

jeden z Widuwaltových rytířů, který se vetřel na Udi vydávaje se za jedenáctého družiníka, a zapříčinil popravu prince Ioanna tím, že ho přesvědčil, že se na něj nevztahuje nařízení krále Gudleifra ohledně stříbrné podkovy.

DRUSILIANA

lesní ženka, milá Werinheriho

DUAN-SEG

1. zeman ze Severního Edagwonu, na jehož tvrzi nalezla útočiště část Gudleifrovy výpravy do Jižního Edagwonu. Jeho manželkou byla Belcolore, měl dceru Jankioru a syny Eladu-Yena, Simu-Karola a Danu-Venyho. 2. vnuk předešlého, syn Jankiory a Zergyla Krijeka.

DYGA

velitel ozbrojenců Betherintova rytíře Úlvanga, který pronásledoval na útěku Vandryka.