K

KALEM

syn Asgeirra Lékaře a Sojky

KÁLFI

1. mladší dcera Hattjeho moch Molon, skátrávídského zemana 2. mladší dcera tety Virpirky z Golfaduru

KAPULVAR

jedno z dětí na tvrzi Duana Sega v Severním Edagwonu

KARU

syn Melkólfův, Wannův přítel, původně nevolný kovář, kterého jeho pán vyměnil za koně létavce, protože se do něj zamilovala jeho dcera Yrmbegil. Karovi se podařilo spolu s Wannem z otroctví paní Haduwig uprchnout a projít Dankradem zpět do země Éllad. Oženil se s Yrmbegil a vstoupil do služeb krále...

KATLA

1. šenkýřka ve městě pod hradem ottwarského knížete Betherinta 2. Wannova pěstounka, manželka Melvingova 3. dcera předešlé

KAUN

vychovatel prince Ioanna a po jeho smrti i prince Beroharda

KELLI

Tarantrofka, Hrygova mladší sestra. Otec Hryg ji vlastnoručně zabil, aby se nedostala do rukou Zergylům

KERGENDUR

poslední kníže Aurixů. Jeho dcera Rhonwen byla provdána za Anova syna Uda

KERITAS

jeden z Karových potomků, prastrých Černého Balda, bratr Balda Supa. Zahynul v podzemí Sergellu, když se pokoušel získat stříbrnou podkovu.

KERSTR Z RICHENZE

bratr Fryttjófa z Richenze, jeden z bojovníků krále Ana

KINAN-SIN-BELTUM

náčelník všech Lakarínů, otec Tafira-sin-Kinan, velký Gamusperův přítel. měl osm manželek a dvanáct dětí. Zahynul předčasně v jedné šarvátce.

KIR

z Lestné, též Lestenský Kir; Znovuzrozený, rytíř knížete Kergendura, učitel Halldora z Mortaluny a otec Ildebalda, manžela vědmy Olrin

KJETILSTACH

též Kjetil; vlastní jméno Sovíčka

KLINDEBIS

choť krále Ragnara, matka Gudleifrova

KNAB

strýc Veselého Reiulfa

KNUTR

sedlák, u nějž sloužili Sian s Dangrudem po té, co opustili les na řece Stříbrné

KOLSKEGG

strážný pokladnice na Sotarbě

KORMÁK MOCH TANGARA

skátrávídský zeman znesvářený s Hattjem moch Molon. Podnikl s Halldorem z Mortaluny výpravu na Brynnveled.

KOTARKA

viz Cotharigé

KRESKUN

ještěrčí služebná v Paláci Pánů draků
1 | 2 >>