Skátrávídská poezie

Skátrávídskou poezií se nelze zabývat komplexně zejména proto, že není k dispozici dostatek materiálu.  Je důod domnívat se, že i ve Skátrávídu vznikaly hrdinské eposy typu Písně o Wannovi, ale z pramenů, ze kterých můžeme čerpat, se dozvídáme více pouze o reflexní lyrice, která svým stylem připomíná skáldskou poezii středověkého Islandu. Zatímco na Islandu byli muži, kteří dokázali pronášet verše, jež sami složili, váženi a obdivováni (nejslavnějším islandským skáldem byl Egil Skallagrímsson, jemuž básnické umění dokonce zachránilo život), ve Skátrávídu se u mužů od určité sociální úrovně toto umění očekávalo, ba dokonce vyžadovalo. Dokázal-li obstojně veršovat i muž nižšího postavení, mohlo mu to umožnit i určitý společenský vzestup.  O tom, jak bylo básnické umění ve Skátrávídu ceněno svědčí i to, že jednou ze zkoušek, již museli skládat muži ve službách Getenekova chrámu v Golfaduru, bylo ověření básnických dovedností.

Základem pro tvorbu verše skátrávídského typu je počet slabik, přízvuk a aliterace. To působí jisté těžkosti při překladu do češtiny, protože v obou jazycích (skátrávídština je velmi podobná élladštině, rozdíl mezi nimi je menší než mezi češtinou a slovenštinou) je jiné procentuální zastoupení dvou-, tří- a víceslabičných slov a přízvuk funguje naprosto jinak. Podobně jako z obdobných důvodů ztroskotávají pokusy naroubovat na češtinu řecké hexametry, není dost dobře možné překládat skátrávídskou poezii a zachovat přitom pravidla přízvuku. Délka slabiky nebyla ve verších na rozdíl od přízvuku nikdy důležitá, což překladatelům aspoň trochu usnadňuje práci.

Při aliteraci platí, že předchází-li slovu předložka tvořená pouze konsonantem, může a nemusí se na ni brát zřetel (např. při spojení "v boji" aliteruje buď B nebo V).

Nejčastěji používané byly verše šestinkové a osminkové.

 

1. verš šestinkový

Základem je minimálně dvojverší, veršů musí být vždy sudý počet. Aliteruje první slabika prvního verše s třetí a pátou slabikou druhého verše. Ideální verš tvoří pouze dvojslabičná slova, není to však podmínkou, protože to nelze vždy dodržet.

- - / - - / - -

- - / - - / - -

Ylvgern bílých ramen

pomstou bude bdělá

 

2. verš osminkový

Základem je opět minimálně dvojverší a počet veršů musí být sudý. Aliteruje čtvrtá slabika prvního verše s první a čtvrtou slabikou verše druhého. Ideální verš je tvořen dvěma trojslabičnými a jedním dvojslabičným slovem.

- - - / - - - / - -

- - - / - - - / - -

Statečné pramálo srdce

proženu práchnivým mečem.

 

 V připravované reedici Ságy o Halldorovi z Mortaluny bude skátrávídská poezie nově přebásněná.