GENEALOGIE

Rodokmeny Sutriwaxů a jejich dvou větví Miltidů a Kúnů, Gudleifrových družiníků, Anových rytířů a dalších významných osob v zemi Éllad. Ve formátu .doc jsou velmi podrobné dokumenty, v podobě stromů jsou rodokmeny základní.

POZOR!

Rodokmeny často prozrazují mnohé o osudu jednotlivých postav. Nechcete-li tedy přijít o napětí, překvapení atd. při četbě knih, podívejte se na rodokmeny až jako na milou reminiscenci příběhu, který jste právě dočetli.

A hlavně nepředbíhejte u Anových rytířů - počkejte, až knihy vyjdou.

VYDRŽÍTE TO???