nadpřirozené bytosti

Dračí blechy

viz Těla

Ještěři v jezeře pod hradem Loren

O těchto ještěrech není známo příliš informací. Biologové by se jistě pozastavili nad tím, jak se velcívodní ještěři ocitli v izolovaném jezeře, ale asi tak, jako Nessie v jezeře Loch Ness nebo Lagarfljótormurinn v jezeře Lagar. Prostě tam jsou. Předpokládá se, že se živí rybami, kterými se...

Koňské kostry

V pláních na severu země Éllad, v těsné blízkosti Skal, se prohání stádo mrtvých koní. Jsou to pouze kostry spojené šlachami, některé již stářím vybělené, jiné dosud růžové morkem. Lidem mrtví koně neublíží, ani se k nim nepřibližují, nebo si jich aspoň nevšímají. Pokud ale mrtvý kůň zvětří koně...

Létavci

Koní létavců je dvanáct. Kdykoliv se některá z klisen ohřebí, jiný létavec zajde, a opačně - pokud některý z létavců zahyne, musí se co nejrychleji jedna z klisen ohřebit. Od obyčejnýchkoní se na první pohled liší tím, že jim na spěnkách roste kovově lesklé peří. Kdysi bývali létavci svobodní,...

Morongolové

Morongolové jsou lidé, kteří na sebe dokáží brát podobu zvířete. To, do jakého zvířete se mohou převtělovat, mají vrozené, nemohou si vybrat. Drtivou většinou jsou to psovité šelmy. Soudí se, že převtělování v případě Morongolů není kouzlo, ale schopnost, jistý druh talentu. V lidské podobě se od...

Moudří havrani

Od obyčejných havranů se moudří havrani liší zejména tím, že mluví. Hovoří o sobě ovšem jako o někom třetím. Krom toho disponují obrovským věděním, které konkuruje i vědomostem praotce lesních mužíků. Ale moudří havrani nikdy nečetli žádnou z posvátných knih země Éllad. Zdá se, že prostě...

Noční zvířata či denní lidé

Tyto bytosti jsou ve dne lidmi a v noci zvířaty. Proměna není -na rozdíl od Morongolů - závislá na jejich vůli. Tato vlastnost (či schopnost) není dědičná. Znamená to, že takový muž v lidské podobě zplodí normální dítě, ve zvířecí podobě mládě svého druhu.  U ženy je rozhodující okamžik...

Obyvatelé Dankradu

Dankrad obývá bezpočet nadpřirozených bytostí, od drobných a neškodných skřítků přes zlomyslné duchy až po smrtelně nebezpečné démony. Lidé ze světa za duhou je mohou vidět, stejně tak jako vědmy a další lidé nadaní nadpřirozenými schopnostmi nebo vnitřním zrakem (kupříkladu horské vůdkyně z...

Sanduk

Sanduk je jedna z nejkontroverznjších a nejtragičtějších postav raných élladských dějin. Jeho otcem byl Orlyg, matkou bezejmenná lesní ženka, která se z žalu nad tím, že ji Orlyg opustil, zvrhla v divoženku. Sanduka vychovávali lidé a v pážecím věku se dostal na královský hrad. Oblíbil si ho král...

Skřítci na hoře létavců

O stolovou horu na severovýchodě země Éllad, blízko Skal a v podhůří Dankradu, se dělí koně létavci a malí hnědaví skřítci. Ti i oni ji považují za svoje hájemství, ale navzájem si nepřekážejí. Koně létavci se zdržují pouze na rovném travnatém vrcholu a skřítci obývají suťové svahy. Jsou velmi...
1 | 2 >>