KELLI

Tarantrofka, Hrygova mladší sestra. Otec Hryg ji vlastnoručně zabil, aby se nedostala do rukou Zergylům