L

LAGDWIS

syn krále Itmara, pro nějž byla sepsána Ceredigova kronika

LANAER

správce hradu Máru v době vlády Widuwalta Kúna

LANSÚG

Zergyl, žalářník v paláci princezny Zergylů Etyumnil

LAVENGILD

Paní draků, dcera Daurné a Wanna

LEIF

čeledín vdovy Amalbergy, matky Siana Hnědookého. Zahynul při přepadu jejího domu vojáky krále Widuwalta.

LERRIK

syn provazníka ve Vilgaru, od nějž bral lana Orland Hialranidul i jeho otec

LESTENSKÝ KIR

viz Kir z Lestné

LETHING

kupec ze Sotarby, Sandukův pěstoun

LINGAF

1. sedlák v Jižním Edagwonu, přítel Gamuxperův, u nějž se na útěku ze Siderma schovával Gamuxper s Haraldem 2. námořník z Uxacony, který spolu s Éllaďany pobýval na tvrzi Duana Sega

LIRG

jitřenka, bohyně jara, rána a deště. Dcera Orlyga a Fréár, dvojče Samalbríny. Ochránkyně Waltheriho

LIVETA

čarodějka nočních kouzel ze Skátrávídu

LORIANA

dcera Černého Balda

LUNITA

jedna z vlčic Randwulfa Vlčího čenichu

LYUG

syn prvních lidí Ytii a Tyrgrela, praotec kmene Lyugů