P

PALEITOLINA

neteř Gardellacy Chorusta. Ujala se Arnwalda po nevydařené popravě a pokusila se mu pomoci při útěku.

PEDETRIS

král Severingy, který zahynul při zkáze města. během souboje Geteneka a Orlyga. Jeho meč získal Wanna a později jej nosil Dangrud Zadumaný

PELESTA

Randwulfova vlčice

PENTURIN GASPA

správce města Peanfalegu v Jižním Edagwonu

PERGULT

štolba, který podnítil vzpouru proti Gudleifrovým družiníkům na hradě Udi v době Gudleifrovy nepřítomnosti. Po Gudleifrově smrti se pod jménem Rugenor pokoušel zmocnit vlády, ale byl poražen a usmýkán koňmi.

PERLANCIN OSKULT

věhlasný edagwonský lékař, jehož spisy byly pokládány za nejvyšší autoritu

PTYA

dcera prvních lidí Tyrgrela a Ytii, pramáti kmene Ptyovců