T

TAFIR-SIN-KINAN

syn Kinana-sin-Beltum. Gamuxper mu pomohl na svobodu ze zajetí v Sidermu, když prechal spolu s Éllaďany před Gardellacou. Později se stal po svém otci náčelníkem Lakarínů.

TAGIRA

bůh slunce, léta a dne, patron poutníků, syn Orlyga a Fréár. Ochránce Haraldův.

TALGUNDIS

snoubenec Nolingel, Wannovy matky, bratr Melvingův. Když Nolingel vypověděla zasnoubení, oženil se s jinou dívkou. Poskytl útočiště Melvingovi a jeho rodině po té, co jim vyhořel dvorec, ovšem pod podmínkou, že se zřeknou Wanna, kterého vychovávali jako pěstouni.

TANALCORE

dívka, již vyměnil Zergyl Krijek s Chezenem za Jankioru.

TANAQUIL

1. matka Pána draků Askadrina 2. vnučka předešlé, sestra Pána draků Ora, milenka ottwarského knížete Rodvina a matka jeho dítěte

TANKRED BYSTROZRAKÝ

původně kopiník krále Widuwalta, později se stal devátým družiníkem krále Gudleifra. Jeho bratr Gundkeri tajně pojal na manželku Widuwaltovu dceru princeznu Betlindis, byl za to umučen a Widuwalt chtěl zabít i Tankreda. Téměř mrtvého mladíka se ujala vědma Kotarka, vyléčila ho a darovala mu...

TANN

bojovník krále RAgnara, manžel víly Alwary a otec Veselého Reiulfa.

TARBUN TARO

správce města Siderma, pobočník Gardellacy Chorusta a vytrvalý pronásledovatel Éllaďanů. Byl obětován Sianem za šťastný návrat do vlastni.

TARGURON CHORUST

král Jižního Edagwonu, zavražděn bratrem Gardellacou

TARMUXIL

soudce v Peanfalehu

TASSILO

jedno z Kergendurových pážat

TEDRAH

jeden ze Zergylů žijících poblíž tvrze Duana-Sega

THALLO

Skarphedinův mluvící kůň, kterého si půjčil Sovíček

THESSO

lesní mužík

THIEDDAG

Tarantrof, syn náčelníka, nejlepší Hrygův přítel. Umučen Zergyly.

THURÍD

loupežnická hospodyňka Gnúpovy tlupy, v níž vyrůstal Střelhbitý Svest.

TIEDERI

chrámový jezdec posádkou na Brynnveledu, bratr Edrikův a pobočník Bryna Toga.

TINMAR

svatyník Wetemay, nástupce Ailredův

TOFIK OBOURUKÝ

jeden z Kergendurových rytířů

TORGNÝ

1. Bílý; synovec tety Salun, dvojvaječné dvojče Torgnýho Rudého, kupec z Golfaduru. 2. Černý; panoš Halldora z Mortaluny. Vlastním jménem Malý Elviomárus, syn jednoho z cynibrenských rytířů, vychováván na Dagodurnově dvoře. Pod vlivem Jeschutiných kouzel se dopustil vražd na vlastní...
1 | 2 >>