O

OKKTRYG Z VLČÍ SKÁLY

správce knížecího hradu Aurixů Urdyny

OLEN

vnuk Háwarta Starého, popraven jako rukojmí krále Ana

OLF

1. sluha v domě Mavelingů v Peanfalehu. V koši vajec, který Olf nesl, objevil Arnwald Drakobijec uťatou hlavu Segiarna Mavelinga. 2. Olf Ulkadul, jeden z účastníků turnaje v Sidermu, poražený Sigelindou

OLRAM

jeden ze Zergylů

OLRIN

1. Halldorova schovanka; jako batole vstrčila do úst oblázek s kouzelnou mocí, čímž její duše - na rozdíl od těla - v okamžiku dospěla a projevily se u ní schopnosti vědmy. Její výchovy se ujala Arambegil. Už jako dítě byla zasnoubena Ildebaldovi, synu Lestenskho Kira, a když se Ildebald dostal...

OLTRAM

zakladatel rodu Oltramovců, děd Halwardův, praděd Halldora a Halldrina

OLWEYN

kníže Aurixů, předchůdce Kergendurův

OLYXEN

mág ze Severního Edagwonu, který stvořil z pěti bratří první Zergyly

OR

Pán draků, syn Pána draků Askadrina. Složitým způsobem získal za manželku dceru ottwarského knížete Betherinta Ingerid a po dobu vlády Betherinta a jeho syna Rodvina, Orova švagra, byly vztahy mezi Pány draků a Ottwarskými knížaty velmi dobré.

ORCADES HIALRANIDUL

pravnuk Nidalfy

ORFAM

jeden z mužů, jimž pomohl v gleitaxském lese na svobodu ze zajetí lapků Arnwald Drakobijec. Přítel Segiarna a Vertulii Mavelingů.

ORLAND HIALRANIDUL

1. Edagwoňan pocházející z Vilgaru, syn Hialrana Hialranidula. Připlul do země Éllad s jednověrci, spolu se svým přítelem Hertem Ýmilgardadulem uloupil z královské hory Mirabatu Udovy kosti a odvezl je do Edagwonu. Při další výpravě do Élladu ho za to Orlyg uvěznil na Getenekově štítě u Hnízd...

ORLYG

nejvyšší bůh země Éllad, syn Sinadrův. Bůh úrody, války boje, lovu, moci a slávy, ochránce statečných bojovníků, nejuctívanější a nejobávanější bůh. S chotí a sestrou Fréár měl tyto dět: Varandura, Viura, Tagiru, Rialnu, Lirg a Samalbrínu. Kromě božských potomků zplodil ještě mnoho dětí se...

ORTVIN

Pán draků, druhorozený syn Pána draků Askadrina a Syrgerin, bílý drak. Byl zavražděn z popudu svého strýce Gunnlauga syny cynibrenského stařešiny Hortgartem a Fryttjófem, když čekal ve vsi na návrat své milé vědmy Arambegil.

OSSI

1. pobočník Gredebora Silného ze Skytariu 2. Ossi z Antrotyxu, otec předešlého

OTHILDA

dcera Asgeira Lékaře a Sojky

OTKEL

otec Skamkelův

OTKER

Pán draků, prvorozený syn Pána draků Askadrina a Syrgerin. Byl zavražděn vlastním strýcem Gunnlaugem, když se vydal pro meč Hrútvang na ostrov umírajících draků.

OTTWARA

dcera první ženy Ytii a boha moudrosti Viura, pramáti kmene Ottwaranů

OVAN

bratr knížete Cynibrenců Dagodurna. Po Dagodurnově smrti se pokusil uzurpovat trůn na úkor právoplatného dědice Cadurna, ale byl poražen.
1 | 2 >>