R

RACCASA

kněz ve Vilgaru

RAGNA

dívka, která obvinila Burjana, budoucího panoše Sara ze Swominu, z toho, že je vlkodlak, a zavinila tak smrt Nantichildy

RAGNAR

1. syn Ingeduldův, otec Siana Hnědookého a Dangruda Zadumaného 2. syn krále Saxúlfa a otec krále Gudleifra. Jeho ženou byla Klindebis.

RAGNHEID

levobočná dcera knížete Sutriwaxů Ana, žena Hottaglúmova, matka Irnfrit, již pojal za choť Wampold z Gutharuny

RANDWULF VLČÍ ČENICH

jedenáctý družiník krále Gudleifra.  Žil jako lovec v Hvozdu lesních mužíků, do královských služeb ho na Amalerův popud přivedli Arnwald s Waltherim. Spolu s Haraldem zůstal v královské družině nejdéle. Jeho první žena Agel ho opustila ještě před tím, než se stal Gudleifrovým družiníkem....

RASKAL Z ROYTU

nepřítel Máelgerda Chromého; jeho muži vyřízli jazyk lesnímu mužíkovi Werinherimu a pokusili se projít křišťálovou bránou do světa za duhou.

RATAGIR Z KARLADY A NA LUSANĚ

jeden z rytířů krále Ana; po rozkolu mezi Udem a Márem zůstal na straně královny Ingundy

RATUA

děvečka na tvrzi Molon ve Skátrávídu

REIULF

řečený Veselý, osmý družiník krále Gudleifra. Syn víly Alwary a Tanna, který svého času bojoval pod korouhví krále Ragnara, Gudleifrova otce. Reiulf byl pověstný svou vynikající hrou na loutnu. V mládí mu matka vložila do rány kouzelnou perličku, díky níž necítí bolest. Pro Gudleifra získal zpět...

REKKESWINTH

Varandurův učeň, který v dílně v srdci hory Rá vykoval jedenáct neobyčejných mečů, mezi něž patří i Pedetridův (později Wannův a ještě později Dangrudův) meč a meč strážce Ottwařina srdce.

REODERG

mág ze Skátrávídu, jehož jedenáct manželek se stalo čarodějkami nočních kouzel

RHONWEN

1. dcera posledního knížete Aurixů Kergendura, dědička knížectví, později choť Udova; před sňatkem s Udem byla milenkou Halldorova panoše Torgnýho Černého 2. dcera Uda a Rhonwen 3. dcera Černého Balda a Sigelindy, choť krále Itmara

RILAN

jeden z bratří Tankreda Bystrozrakého

RILANA

bohyně lásky, dcera Orlyga a Fréár

RINA

žena Reiulfova strýce Knaba. Po Knabově smrti se vdala za Inguorta a později se z Tannova dvorce odstěhovala ke svému synovi z prvního manželství Noasimu i s Inguortem a druhým dítětem.

RÍVIN

starší dcera tety Virpirky v Golfaduru

RODALCA

žena z rodu Symmerdixů, matka Clemida Chorusta a milenka Gamuxperova. Zahynula při morové ráně.

RODVIN

kníže ottwarské, syn knížete Betherinta, švagr a přítel Pána draků Ora. Jeho dcera Ingolerik byla provdána za knížete Sutriwaxů Bransúda. Spolu s Vandrykem, Sovíčkem a horskou vůdkyní Irsibil podnikl výpravu do Dankradu na záchranu své sestry Ingerid.

ROGNWALD

syn Myrkjartanův, učedník a pomocník Cerediga Mořeplavce

ROSTÚM

mladík z kmene Aurixů, který se měl podrobit zkoušce dospělosti po Njálovi a byl tak první, kdo ji musel vykonat jiným způsobem, protož paní Haduwig mezitím ovládla koně létavce. Získání pírek z jejich kopyt totiž bylo závěrečným úkolem, a ten již nebylo možno splnit.
1 | 2 >>