R

RUENUS

bratr Malého Elviomára, jedna z obětí kouzel čarodějky Jeschuté

RUGENOR

jméno, pod kterým se pokusil získat vládu samozvanec Pergult.

RUOTHAR

kníže ottwarské, vnuk knížete Rodvina, syn knížete Arynona, otec kněžen Chiomáry a Elgindy

RUTLAND Z GUTHARUNY

rytíř knížete Ana, otec Wampolda z Gutharuny

RUYÓLF KÚN

král Západního království země Éllad, současník krále Saxúlfa, děd krále Widuwalta

RYSÍ ŽENA

matka Dangruda Zadumaného, ve dne člověk, v noci rys. Ragnara, otce svého dítěte, roztrhala ze žárlivosti, když zjistila, že kromě ní má v lese na Stříbrné ještě jinou ženu, Sianovu matku Amalbergu.
<< 1 | 2