M

MADDAD

1. otec Gredebora Silného ze Skytariku 2. děd tohoto Maddada

MÁELGERD CHROMÝ

přítel Werinheriho

MANAGOLT

dívka ze světa za duhou, matka Dagfinnova syna Egilólfa Vážky

MANTYR

sedlák, u něhož cestou do Dankradu přespávali Rodvin, Vandryk a Sovíček

MÁR

prvorozený syn krále Ana a dědic trůnu Sutriwaxů, zakladatel rodu Kúnů. Otec mu v přesvědčení, že tak činí pro dobro země Éllad, upřel dědictví, čímž začaly čtyřsetleté boje mezi Miltidy a Kúny

MARCELÍNA

manželka Olbříma Morcanta, družiníka krále Gudleifra, kterému porodila syna Haralda a dceru Urriolu. Osm let byla v zajetí Pána draků Merrdina, než ji Morcant s Haraldem vysvobodili.

MARCIUS

poustevník, který tajně oddal Tankredova bratra Gundkeriho Kopiníka s princeznou Betlindis

MARGAD STROMOVOUS

soused Eyliwyfa Býčího čela, Skyrnetova otce. Odmítl jeho žádost o pomoc, pročež byla Eyliwyfova tvrz dobyta a vypálena. Později byl zabit Márovými muži při pronásledování Skyrneta a princezny Andalety

MARKTVAN

muž, kterého roztrhali démoni v Pergnalachu

MARLIGA

služka v domě Hialranů ve Vilgaru

MARQUILIAC

jeden z vojevodů krále Gudleifra

MELKÓLF

1. otec Kara ze Sergellu 2. třetí syn Kara a Yrmbegil

MELVINX

Wannův adoptivní otec

MERINGIN STŘÍBRŇÁČEK

jeden z rytířů krále Ana. Po rozkolu mezi Udem a Márem zůstal na straně královny Ingundy.

MERRDIN

Pán draků, bratr Irdwinnův. Miloval Morcantovu ženu Marcelínu, unesl ji do svého sídla a držel ji tam osm let. Později se oženil s Morcantovou dcerou Urriolou.

MOLVING

chalupník, otec Ingerid, která se později stala manželkou Orova syna Askadrina

MORCANT

řečený Olbřím, pátý družiník krále Gudleifra. Jeho choť Marcelínu, sestru čtyř blíženců, unesl Pán draků Merrdin. Morcant ji po osmi letech získal zpět. Jeho ochráncem je Arrang.

MÓRING

otec Arwanny, tchán Márův

MYRKJARTAN

otec Rognvalda, Ceredigova pomocníka