N

NANNÚSAK

Zergyl, jeden z nejschopnějších pobočníků princezny Etyumnil. Dal umučit Hrygova otce, Thieddaga i Arnkela, v boji s ním padly Godrun a Kelli. Zajal Hryga i Gudleifrovy družiníky a padl v aréně v souboji se Sianem Hnědookým.

NANTICHILDA

dívka, již obtěžkal Burjan, budoucí panoš Sara ze Swominu, a kterou za to vesničané zavraždili

NANTOSUELTA

dcera legartské čarodějky Chrodieldy

NERIDAC

jeden z moudrých havranů, otec Eladacův

NERMEG

zástupce otce Uodalrícha po dobu Uodalríchovy cesty do Jižního Edagwonu

NEUMEN

syn prvních lidí Tyrgrela a Ytii, praotec kmene Neumenů

NIDALFA

nejstarší příslušnice rodu Hialranů v dob, kdy do Vilgaru přibyl Orland, jeho adoptivní matka

NIGALD

1. Poutník 2. Svárlivec 3. Nosáč 4. Sekyrka 5. Jednoočko 6. Rybák 7. Kvítko Synovci loďaře Geixe, loďaři a námořníci, kteří spolu s Geixem postavili lodě pro krále Gudleifra a potom se na nich plavili s Gudleifrovými muži do Jižního Edagwonu

NJÁL

1. manžel vědmy Arambegil; byl posledním mladíkem kmene Aurixů, který skládal zkoušku dospělosti tak, že měl získat pírka z kopyt koně létavce. Jemu se dokonce podařilo koně létavce zkrotit. Později se stal rytířem knížete Olweyna. 2. vnuk předešlého

NOASI

bratranec Veselého Reiulfa, syn Knaba a Riny, který utekl před výpraskem z domu, později vstoupil do služeb králova rytíře Ultaxe, zakoupil se v jeho panství a vzal si k sobě matku i s jejím druhým mužem a dětmi

NOLINGEL

1. vnučka vědmy Arambegil, milenka Orlygova a Wannova matka. Zemřela při porodu. 2. vnučka předešlé, kterou Wanne zplodil s Ériu,dcerou legartské čarodějky

NORVEN

jeden ze strážných na Lorenu