CH

CHASTRE

dcera vědmy Olrin a Ildebalda, syna Lestenského Kira, snoubenka Vésteina z Arundviku. Miloval ji Wannův panoš Skyrnet, za nějž se později také provdala.

CHEZEN

Zergyl žijící v lese poblíž tvrze, původní Jankiořin muž

CHEZUL

služka v hospodě v Pergnalachu

CHIOMÁRA

dcera knížete Ruothara, panenská kněžna Přední Ottwary, která se dobrovolně vzdala vlády i života, protože jejím přičiněním zahynul Egilólf Vážka, jediný muž, který se odvážilji milovat

CHLODHILDIS

panna ze Severingy, již praotec lesních mužíků vybral v době zkázy města jako choť Pána draků

CHRESTYN WYANON

1. manželka ottwarského knížete Rodwina, matka knížete Arynona 2. dcera Uda a Rhonwen, již ve snaze usmířit Uda a Mára provdala královna Ingunda za Márova syna Ovanderta Kúna. Udi proto Chrestyn Wyanon zabil

CHRODIELDA

městská čarodějka z Legarty, která pomohla Wannovi získat Pedetridův meč z potopené Severingy a lesnímu mužíkovi Werinherimu vrátila dar řeči.

CHUNREWT

manžel Ingolerik, dcery Arba z Quintermy, Gerundův sok v lásce