W

WALTHERI LESNÍ MUŽÍK

jeden z Gudleifrových družiníků, pobratim Arnwalda Drakobijce, vynikající lučištník. Spolu s Arnwaldem prošel Skalním Labyrintem. V Severním Edagwonu značnou měrou, byť nevědomky a poměrně zvláštním způsobem, přispěl k vymýcení Zergylů. Třikrát málem ztratil život: poprvé v souboji se Sianem, než...

WAMPOLD Z GUTHARUNY

Anův rytíř, syn Rutlanda z Gutharuny. Jako páže i panoš byl velkým sokem Dagfinna Vysokého. Ucházeli se i o tutéž pannu. Jejich řevnivost skončila po té, co Wampold zachránil Dagfinnovi život po střetu s drakem. Po rozkolu mezi Udem a Márem se přiklonil na stranu Márovu a padl v První velké bitvě...

WANNE Z MORTALUNY

syn Orlyga a Nolingel. V dětství ho vychovávali adoptivní rodiče Melvinx a Katla, ale když mu bylo deset let, museli se ho zříci. Pak se ho ujal Halldor z Mortaluny. Po Halldorově smrti se Wannovi podařilo získat Pedetridův meč a dračí zbroj. U paní Haduwig si chtěl vysloužit koně létavce, ale...

WENER

nejmladší ze čtyři blíženců, švagrů Olbříma Morcanta. Zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwonu. Ve Druhé velké bitvě pod královskou horou Mirabatem ztratil paži.

WERINHERI

lesní mužík, učitel a přítel Egilólfa Vážky, milý Drusiliany. Muži Raskala z Roytu mu vyřízli jazyk. Werinheri se pak uchýlil do ústraní, ale Wanne ho přiměl vrátit se zpět do Hvozdu a na jeho přímluvu dostal Werinheri od legartské čarodějky Chrodieldy ptáčka, který mluvil jeho hlasem. Werinheri se...

WIDO

jméno, které dala Araltovi jeho pěstounka Elstre v Pergnalachu

WIDUWALT KÚN

král Západního království země Éllad. Svou dceru Betlindis po té, co umučil jejího muže Gundkeriho, zavřel do kláštera. Protože jiné potomky neměl a i jeho sestra Itis zůstala bezdětná, sňatkem Beltindis a Beroharda byla po Widuwaltově smrti ve Druhé velké bitvě země Éllad sjednocena.