S

SÁCHA

matka Duana-Sega, jediná žena, která přežila útěk lesem před Zergyly.

SALPYNX

čaroděj z Adramontu, učitel Jeschuté

SALUN

teta Torgnýho Bílého a Torgnýho Rudého v Golfaduru

SALUN

Tarantrofka, která přišla spolu s Kroagem k Lakarínům

SAMALBRÍNA

večernice, bohyně podzimu, večera, kovů a drahých kamenů, dcera Orlyga a Fréár, žena Getenekova a matka Arranga a Gani. Ochránkyně Tankredova.

SANDUK

syn Orlyga a lesní ženky, která se zvrhla v divoženku a později se jí začalo říkat Sandukova matka, bratr Wannův. Jeden z rytířů krále Ana. Zúčastnil se výpravy pro srdce Ottwary. Po rozkolu mezi Udem a Márem se přidal na Márovu stranu. Když se pokusil Wanna zavraždit, zaklel ho Orlyg do...

SANDUKOVA MATKA

lesní ženka, milenka Orlygova. Když ji Orlyg opustil, zvrhla se žalem v divoženku. Novorozené dítě, Sanduka, odložila k lidem. Ze slepičích vajec vysedávala skřítky, jimž se říkalo "synové Sandukovy matky" - z bílých hodné, z hnědých zlé. Jedním z hodných byl Wannův přítel Vil.

SANNIN PROCOBERA

velitel stráže na Gardellacova hradě v Jižním Edagwonu

SANTARA

jedna z královniných panenek na Sotarbě. Tajná láska a později choť Sara ze Swominu.

SARO ZE SWOMINU

jeden z rytířů krále Ana. Po rozkolu mezi Udem a Márem stál nejdříve na straně královny Ingundy, později se přidal k Udovi. V první velké bitvě pod královskou horou Mirabatem zachránil život Skyrnetovi.

SAXÚLF MILTID

král Východního království země Éllad, děd Gudleifrův

SCARATIN

ještěrčí služebná Pána draků Merddina

SEGIARNUS MAVELING

otec Ennise Mavelinga sťatý gleitaxskými lapky

SEGODUR

jeden z bratří Tankreda Bystrozrakého

SEGUVER TALKIDA

jeden z účastníků turnaje v Sidermu poražený Sigelindou

SESTRON

syn prvních lidí Tyrgrela a Ytii, praotec kmene Sestronů

SIAN HNĚDOOKÝ

první družiník krále Gudleifra, po otci bratr Dangruda Zadumaného, vzdálený potomek Wannův. Jeho otcem byl Rugenor, syn vojevody Ingedulda. Dangrudova matka, rysí žena, Rugenora rozsápala, když zjistila, že má ještě jednu ženu - Sianovu matku Amalbergu. Amalbergu zabili Widuwaltovi vojáci. Sian...

SIGARD

jeden z Kergendurových rytířů, jeho malá dcerka byla popravena jako rukojmí na Sotarbě

SIGELINDA

léčitelka a nedoučená vědma. Zachránila život Waltherimu a vyléčila Černého Balda, za nějž se později provdala. Tajně se vloudila na loď, která plula do Edagwonu, aby mu byla nablízku. Po skončení bojů v Élladu se s Baldem usadila na Sergellu a porodila mu pět dětí. Krom toho vychovávala...

SIGEWIN

mladší dcera Mára a Arwanny
1 | 2 | 3 >>