SAXÚLF MILTID

král Východního království země Éllad, děd Gudleifrův