S

STRONGI

syn Tankreda Bystrozrakého

SUSÚL

jeden ze Zergylů žijících poblíž tvrze Duana-Sega

SUTRIWAX

syn prvních lidí Tyrgrela a Ytii, praotec kmene Sutriwaxů

SVÁVEGOTHA

jedna z dívek ze Severingy, z nichž praotec lesních mužíků vybíral manželku pro Pána draků. Díky tomu Svávegotha přežila zkázu města. Pro Pána draků vybrána nebyla, stala se ženou děda knížete Sutriwaxů Alara.

SVENELD

měšťan z Pergnalachu, bratr Sjálfiho. Společně s Halldorem a Arslanem vnikl do lesního paláce Jeschuté, kde nešťastnou náhodou zahynul.

SVERTING

člen Gnúpovy loupežnické tlupy, přítel Střelhbitého Svesta

SVEST

řečený Střelhbitý, odchovanec náčelníka loupežníků Gnúpa, později Anův rytíř. Pomohl pro krále Ana získat srdce Ottwary. Po rozkolu mezi Udem a Márem se přidal na Márovu stranu.

SYRGERIN

choť Pána draků Askadrina, matka Pánů draků Otkera, Ortvina a Ora a Tanaquil.
<< 1 | 2 | 3