osoby

AAGENOR

mág z Tarynu v Ottwaře, učitel Halldrinův

ACIKLEUS

řečený Acik, čeledín na dvoře sedláka Knutra, u nějž sloužil Sian a Dangrud

ADALDAGUS

praotec lesních mužíků

ADALHART

řečený Orlík, jeden z nejlepších vojevodů krále Gudleifra

ADALHEIT

Choť krále Gudleifra, matka Ioanna, krále Beroharda a Ilisy

AGEL

První žena Randwulfa Vlčího čenichu. Manželství prohlásil Randwulf za neplatné kvůli její nevěře s Godurem

AIDAN

1. syn soudce z Pergnalachu, milenec Jeschuté 2. zlatník z Pergnalachu 3. syn zlatníka z Pergnalachu

AILRED

chlapec z dolů paní Haduwig. Jeho otec se do dolů dostal omylem, Ailred se ho vydal hledat, ale dorazil až po jeho smrti. Přidal se k Wannovi a Karovi, společně z dolů utekli do Dankradu a Ailred zůstal v pohoří jako svatyník Wetemay.

AINER

nejstarší ze čtyř blíženců, švagrů Olbříma Morcanta; zúčastnil se cesty do Jižního Edagwonu i bitvy pod královskou horou Mirabatem

ALÁK

lodivod Orlanda Hialranidula, zahynul na jeho poslední výpravě do země Éllad

ALANDUA

démon žijící v močálu uprostřed lesa na západ od Siderma, kde se na útěku ukrývali Éllaďané

ALAR

kníže Sutriwaxů, děd krále Ana

ALASDER

jeden z Kergendurových rytířů

ALDERAC

družka mluvícího havrana Caradaca

ALE-KONTER

druhý ze synů Duana - Sega a máti Belcolory

ÁLFÍFA

žena zemana Hattjeho moch Molon ze Skátrávídu

ALUNDIL

rytíř, Skettrakinův pán v jeho prvním životě

ALWARA

lesní víla žijící  buku u jezera v lese severně od Cynibre, choť Tannova a matka Veselého Reiulfa

AMALBERGA

vdova po Ragnarovi, synu Ingeduldově, matka Siana Hnědookého. Zahynula, když její dům přepadli vojáci krále Widuwalta

AMALER

praotec lesních mužíků, pěstoun Arnwalda a Waltheriho
1 | 2 | 3 >>