osoby

ARWANNA

dcera Móringova, choť následníka trůnu Sutriwaxů Mára, matka Ovanderta Kúna, Andalety a Sigewin

ARYNON

syn Rodvina a Chrestyn Wyanon, po Rodvinově smrti kníže ottwarské

ASCHERIK TLUSTÝ

loďař z Muirdedachu

ASGEIRR LÉKAŘ

třetí družiník krále Gudlefra pocházející z malého městečka v nížinách pod Dankradem na jihovýchod od Udi. Byl pravděpodobně počat mimo manželské lože, u jeho strýce lékaře se mu dostalo vzdělání. Účastnil se výpravy pro Wetemau. Oženil se se Sojkou, jednou z družek Reiulfovy matky Alwary, a měl...

ASKADRIN

1. Pán draků, otec Otkera, Ortvina, Tanaquil a Ora 2. Pán draků, syn Ora a Ingerid. Jeho syna Skylinga zabili lidé, proto střežil vnučku Daurné jako oko v hlavě. I tak se Daurné podařilo počít dítě s Wannem. Jejich dcera Lavendgil se po Daurné stala Paní draků.

ASKUT GRAMMA

voják Tarbunovy stráže v městě Sidermu, za nějž se měl vydávat Arnwald Drakobijec při útěku.

ÁSLÉG

dcera Tyrgrela a Ytii, prvních lidí, pramáti kmene Ásléganů

ASSÚM-SIN-TALMUR

švagr Kinana-sin-Beltum

AURIX

syn Ytii, první ženy, a boha moudrosti Viura, praotec kmene Aurixů
<< 1 | 2 | 3