B

BALD

1. Černý Bald - čtvrtý družiník krále Gudleifra, syn Strážce Stezky ze Sergellu. Sám se Strážcem Stezky stal až v mužném věku. Zúčastnil se výpravy pro Wetemau a získal pro krále Gudleifra stříbrnou podkovu. Jeho ženou byla Sigelinda, měl dva syny, Balda a Danwiho, a tři dcery, Rhonwen, Lorianu a...

BART

bratr Digryna, pozdějšího Itmarova družiníka

BEHERSIDA

první manželka Kinana-sin-Beltum, Tafirova matka

BELCOLORE

žena Duana-Sega, zemana ze Severního Edagwonu, na jehož tvrzi našli útočiště Gudleifrovi družiníci

BELUNENSIS

mrtvé čarodějné děvčátko z města Severingy. Utopilo se, když se Severinx při souboji Geteneka a Orlyga zřítila do moře. Wanne osvobodil její duši z truhlice uzamčené kouzlem a Belunensis mu za to přičarovala věštecký sen.

BENO

muž z vesnice, kde Halldor nalezl přilbu

BERGAUT

správce Mortaluny, původně muž v Kirových službách

BERGUS

příbuzny Orlanda Hialranidula ve Vilgaru

BEROHARD

druhorozený syn krále Gudleifra a jeho nástupce. Zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwomu. Za ženu pojal princeznu Betlindis, dceru krále Widuwalta, a spojil tak po čtyřech staletích bojů zemi Éllad v jedno království. Jeho potomky byli pozdější král Itmar, dále Ioann, Udi a dcera Éadgyth.

BETHERINT

kníže ottwarské, otec Rodvina a Ingerid

BETLA

manželka Sinohorova, krátce Sandukova pěstounka

BETLINDIS

jediná dcera a dědička krále Widuwalta. Jejím prvním mužem byl Gundkeri Kopiník, bratr Tankreda Bystrozrakého, s nímž uzavřela tajný sňatek. Z tohoto manželství pocházela dcera Arelica. Gundkeriho nechal Widuwalt umučit, Betlindis pak předstírala šílenství a uchýlila se do...

BEUROLIM

Gardellacův lékař a ranhojič

BIDUM

kupec žijící v Liguru

BORGAR

člen zlodějské tlupy, v níž vyrůstal Střelhbitý Svest

BORYDAXDULOVÉ

šlechtický rod v Jižním Edagwonu

BORYX

otec Njála, aurixského bojovníka. Njál se později stal manželem vědmy Arambegil

BRANSÚD

kníže Sutriwaxů, otec krále Ana

BREONA

sestra Malého Elviomára, oběť Jeschutiných kouzel

BRIGH

druhý nejstarší z blíženců, Morcantových švagrů. Zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwonu.
1 | 2 >>