E

ÉADGYTH

dcera krále Beroharda, choť Itmarova družiníka Digryna

EAMONDRETILIS BÍLÁ RUKA

vojevoda krále Gudleifra, zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwonu

EBERVIN

správce Swominu

EBRENFINN ORLONOŠ

otec Dagfinna Vysokého

EDARGOL

jeden z mužů krále Ana, dočasně Udův rádce na Urdyně

EDRIK

jeden z jezdců Getenekova chrámu ve Skátrávídu, posádkou na Brynnveledu, bratr Tiederiho

EFIX

loďar, bratr loďaře Geixe, otec sedmi Nigaldů a tchán Orlanda Hialranidula

EGILÓLF VÁŽKA

též Egil; syn Dagfinna Vysokého a Managolt ze světa za duhou, rytíř krále Ana. Bez vědomí rodičů se ze světa za duhou vydal do země Éllad. Ujal se ho praotec lesních mužíků Adaldagus a jako vychovatele mu určil Werinheriho. Egil se později dostal do královských služeb a při jednom z tažení do...

EIBLIN

dívka, kterou si Veselý Reiulf vysnil v zajetí na Lorenu a se kterou se pak skutečně setkal jako se služkou v jedné hospodě. Později ho vyhledala v ležení před Druhou velkou bitvou pod královskou horou Mirabatem a stala se jeho ženou.

ELA SIDRAH

první Pán draků, otec Valabrigy, jejíž vejce hledal a nalezl Halldor z Mortaluny. Původně byl obyčejným drakem, ale za pomoc při zhotovení meče Hrútvangu mu Varandur daroval lidskou duši.

ELA-CARACIM

vlk Randwulfa vlčího čenichu.

ELADA-YEN

nejstarší syn Belcolory a Duana-Sega

ELADAC

král moudrých havranů, který věznil z Orlygova příkazu čtyři sta let na Getenekově štítě Orlanda Hialranidula.

ELGINDA

dcera knížete Ruothara, sestra Chiomáry, kněžna Zadní Ottwary. Jejím manželem byl Angester, věrně ji miloval i vojevoda Javorin. Vlatní rukou si vzala život, když se další obrana Zadní Ottwary před Sutriwaxy ukázala být nemožnou.

ELMA

manželka sedláka Knutra, u nějž sloužil Sian a Dangrud

ELMAR

štolba na Lorenu

ELSTRE

měšťanka z Pergnalachu, pěstounka Araltova

ELURIK

strážný z dolů paní Haduwig

ELVIOMÁRUS

1. Velký Elviomárus, otec Malého Elviomára 2. Malý Elviomárus, syn předchozího, pravé jméno Torgnýho Černého. Pod vlivem Jeschutiných kouzel se dopustil vražd ve vlastní rodině.

ELVISIANA

jedna z čarodějek nočních kouzel ve Skátrávídu
1 | 2 >>