U

UDI

1. mladší syn krále Ana, bratr Márův, zakladatel rodu Miltidů. Ane si vynutil jeho sňatek s dědičkou knížectví Aurixů Rhonwen. Udi se tak stal knížetem Aurixů a postupně si pro svoje knížectví vydobyl nezávislost na Sutriwaxii. Proti veškerému očekávání jej však Ane jmenoval svým nástupcem,...

ULMER

jeden ze zlodějů, s nimiž strávil Arnwald Drakobijec část svého mládí. Byl pověšen za krádeže.

ULTAX

jeden z Gudleifrových rytířů. Do jeho služeb vstoupila Reiulfův bratranec Noasi.

ÚLVANG Z LUNDAGARU

jeden z rytířů knížete Betherinta, pán Vandrykův

UNNA

sestra Olbříma Morcanta

UODALRÍCH

nejvyšší kněz jednověrců v Élladu, přítel a rádce krále Gudleifra. Byl pověřen jednání na výpravě do Jižního Edagwonu. Ujal se Cerediga a učinil ho svým písařem.

URRIOLA

dcera Olbříma Morcanta a Marcelíny. Do svých osmi let vyrůstala v Paláci Pána draků Merrdina, který unesl její matku, v patnácti letech se za něj provdala.