národy

ÁSLÉGANÉ

Áslégané odvozují svůj původ od Áslég, dcery prvních lidi Tyrgrela a Ytii. Jejich území se rozkládala na jihozápadě země Éllad mezi mořem, Hvozdem lesních mužíků, Zelenou řekou, které je na východě oddělovala od Ottwaranů, a řekou Áslég, která na severu tvořila hranici s Ptyovci. V průběhu...

AURIXOVÉ

Mýtickým praotcem kmene Aurixů je Aurix, syn první ženy Ytii a boha moudrosti Viura. Tím se vysvětluje, proč se mezi Aurixy vždy vyskytovalo poměrně vysoké procento osob s mimořádnými schopnostmi (věděm, čarodějek, mágů aj.), z nichž nejznáější jsou vědma Arambegil a mág Halldrin z Mortaluny. Území...

CYNIBRENCI

Za pramáti Cynibrenců je pokládána jedna z dcer prvních lidí, Tyrgrela a Ytii, Cynibre. Území Cynibrenců se táhlo v podobě klínu od podhůří Dankradu  do středu Élladu. Na severu ho řeka Cynibre oddělovala od Aurixie, na jihu tvořila hranici mezi Cynibrií a Sutriwaxií řeka Yvolrag....

EDAGWOŇANÉ

Souhrnně byvatelé Severního Edagwonu a Jižního Edagwonu. U obou národů byla rozšířena víra v jednoho boha. Edagwoňané z jihu podnikli invazi do země Éllad, přinesli sem svou víru i svůj jazyk, díky zásahu élladských bohů však zemi nikdy neovládli a spojení mezi Edagwonem a Élladem bylo přerušeno na...

ÉLLAĎANÉ

Pod tímto názvem rozumíme všechny obyvatele země Éllad, byť zde žilo několik kmenů. Po sjednocení země Éllad pod nadvládou Sutriwaxů se však rozdíly mezi jednotlivými kmeny začaly stírat, zvláště po příchodu jednověrců a po té, co se v zemi rozšířil Nový jazyk a víra v jednoho boha. Používáním...

LAKARÍNI

Pouštní národ žijící v Jižním Edagwonu

LESNÍ MUŽÍCI

Potomci lidí ze země Éllad a lidí ze světa za duhou. V dobách, kdy bojoval Orlyg o moc s Getenekem, se část lidí ze světa za duhou přidala na stranu Orlygovu, část na stranu Getenekovu. Když Orlyg zvítězil, losovali lidé ze světa za duhou, kdo zůstane ve vlasti a kdo ji opustí, protože svár už byl...

LIDÉ ZE SVĚTA ZA DUHOU

Svat za duhou je místo, kam se dá dostat pouze dvěma způsoby - projít duhou nebo projít Křišťálovou bránou v nitru Dračí jehly. Druhou cestu však byl nucen zničit Egilólf Vážka, aby zachránil svět za duhou před invazí ze země Éllad. Když probíhaly boje mezi Orlygem a Getenekem o nadvládu, část...

LYUGOVÉ

Národ žijící na severozápadě země Éllad odvozuje svůj původ od Lyuga, syna prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Jejich území se rozkádá jižně od Skal, na východě je hranicí mezi nimi a Aurixy Ohnivá řeka, na jihu je odděluje od Neumenů Cynibre. Na území Lyugů se nacházejí Hnízda moudrých havranů. Po...

NEUMENI

Praotec kmene, Neumen, byl jedním ze syn prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Neumeni jsou pobřežní národ, na severu je odděluje od Lyugů řeka Cynibre, na jihu tvoří hranici mezi nimi a územím Ptyovců Chiomára. Na východě sousedí se Sutriwaxy, ale mezi územím Neumenů a Sutriwaxů nejsou přirozené hranice....

OTTWARANÉ

Podle pověstí zplodila pramáti kmene Ottwaranů první žena Ytia s bohem moudrosti Viurem. To je také příčinou toho, že se v Ottwaře vždy rodilo více věděm a mágů, než v ostatních částech země Éllad - vyjma Aurixii.  Ottwara leží v jihovýchodní části Élladu, z jihu ji ohraničuje Hvozd...

PTYOVCI

Národ žijící na břehu moře pokláá za svou pramáti Ptyi, dceru prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Na severu jejich území odděluje od Neumenů řeka Chiomára, na jihu tvoří řeka Áslég částečnou hranici mezi nimi a Áslégany. Východně od Áslég však mezi Ptyovci a Áslégany přirozené hranice nejsou a na tomto...

SESTRONI

Sestroni, potomci Sestrona, syna prvních lidí Tyrgrela a Ytii, jsou horalé žijící částečně v podhůří, částečně v nižších polohách pohoří Dankradu. Sutriwaxové je nikdy nepodrobili, ani se o to nesnažili, protože území Sestronů je nijak nelákalo - nebylo úrodné, nenacházela se na něm ani významná...

SUTRIWAXOVÉ

Podle tradice potomci Sutriwaxe, syna prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Jejich území bylo v srdci země Éllad, mělo tedy velmi strategickou polohu, a toho Sutriwaxové patřičně využívali. Sutriwaxové byli nejagresivnějším élladským kmenem a vládou knížete Alara počinaje se jejich expanze stala...

TARANTROFOVÉ

Tarantrofové jsou vlastně severoedagwonskou obdobou řeckých kentaurů. Koňské tělo nese místo krku a hlavy lidský trup, který je naň napojen v oblasti pánve. V něčem se Tarantrofové od kentaurů radikálně liší: zatímco kentauři jsou pouze mužského pohlaví a je tudíž záhadou, jak se rozmnožují, u...

ZERGYLOVÉ

Zergylové mají lidskou postavu, ale tělo je porostlé modrozlatými šupinami. Tvar lebky se od lidské liší tím, že čelo přechází v mohutný zoban, s nímž splývá nos. Mají zlatavé oči se svislými štěrbinami. První Zergyly vytvořil mág Olyxen z pěti bratří, kteří porušili smlouvu, již s ním sepsali....