LYUGOVÉ

Národ žijící na severozápadě země Éllad odvozuje svůj původ od Lyuga, syna prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Jejich území se rozkádá jižně od Skal, na východě je hranicí mezi nimi a Aurixy Ohnivá řeka, na jihu je odděluje od Neumenů Cynibre. Na území Lyugů se nacházejí Hnízda moudrých havranů. Po rozdělení země Éllad mezi Kúny a Miltidy spadali Lyugové pod nadvládu Kúnů.