NIDALFA

nejstarší příslušnice rodu Hialranů v dob, kdy do Vilgaru přibyl Orland, jeho adoptivní matka