Ger

Ger

GERINTA - zabít

GULI, GULA, GULUT - falešný, lživý