Služebnictvo v Paláci Pánů draků

Někdy se o nich hovoří jako o ještěrčím národu. Chodí vzpřímeně, ale víc než člověka připomínají ještěrku. Rozumějí lidské řeči, ale nehovoří jí. Dokáží se dorozumět buď svými vlastními skřeky nebo po dračím způsobu. Zda jsou nějak příbuzní s draky, nikdo neví, není také známo, zda a jak se rozmnožují a jakého jsou vůbec pohlaví. Existují domněnky, že si ještěrčí služebnictvo stvořili první Páni draků, jsouto tedy vyčarovaní tvorové, přeludy, a že ti, kteří byli ve službách Ela Sidraha, jsou ti samí, kteří se po Paláci pohybují dodnes.