Kde se natáčelo

Za laskavého svolení tehdejších kastelánů jsme mohli natáčet na třech hradech a zámcích. Mohli jsme přespávat v prostorách pro průvodce (na Točníku přímo ve zřícenině) a po návštěvních hodinách jsme měli hrad či zámek plně k dispozici.

 

SYCHROV

 

foto: www.zamky-hrady.cz

S panem kastelánem Kadlecem nám natáčení na Sychrově domluvila kolegyně z gymnázia Alena Floriánová, protože je to její spolužák z vysoké. A světe div se - pan Kadlec poznal po hlase i mne, protože jsem na Sychrově kdysi dávno dělala zkoušky na průvodkyni. Pak jsem sice šla provádět na Karlštejn, ale v geniální sluchové paměti pana kastelána jsem zůstala. Na Sychrově jsme točili scény z hradu knížete Betherinta - Ingeridinu ložnici, Rodvinův pokoj a knížecí sál - a scény z Paláce Pána draků.

 

KŘIVOKLÁT

foto: www.zamky-hrady.cz

Kontakt na paní kastelánku Šindelkovou nám sehnal a natáčení domluvil dědeček Terezy Šmídové (Irsibil). Tady byla filmová Skarphedinova pracovna, tady se Sovíček učil kouzlit a Vandryk bojovat, ale také tu Vandryk čekal, až se vrátí Sovíček od Skarphedina s koňmi a křivoklátské nádvoří posloužilo jako nádvoří Betherintova hradu. Odtud také Gunnlaug unesl Ingerid. I prostor pro hospodu se tu našel...

 

TOČNÍK

foto: www.zamky-hrady.cz

Natáčení na Točníku domluvil také Terezin dědeček. Na Točníku vznikly záběry z Gunnlaugova sídla, například z vězení, kde se "trucparta z Dankradu" setkala s Orem. A Točník posloužil také jako Gvendolínin hrad. I chalupa, ve které žila Irsibil s Tyrem, patří k Točníku.

 

EXTERIÉRY

S exteriéry je to zdánlivě jednodušší než s interiéry, protože si člověk prostě vyhlédně nějaký kousek zeleně a tam točí. Problém je, že zeleň často neodpovídá představám o tom, jak má takový exteriér vypadat. A tak se improvizuje a improvizuje... Jezdecké scény jsme točili na Zmrzlíku, co nejblíž stájím. Jako Dankrad nám posloužily skály kolem Berounky a leccos jsme natočili v různých lesoparcích kolem Prahy. Chodby, ve kterých hledá Or Ingerid, jsou vytesané v pískovcových skalách poblíž Turnova.