Kniha krále Gudleifra

Kniha krále Gudleifra

Tuto knihu nalezla Gudleifrova matka v kolébce druhý den po jeho narození. Byla vázaná v kůži, velmi jednoduše zdobená, a nebylo v ní napsáno ani slůvka. Teprve když se Gudleifr po smrti svého otce Ragnara chopil vlády, začaly se stránky knihy postupně zaplňovat. Gudleifr se z knihy postupně dozvěděl nejen to, že on je vyvolen, aby zemi Éllad sjednotil, ale i o družinících, kteří mu při tom budou nápomocni, o Wetemae, o tom, jak se postavit na své od narození chromé nohy, o stříbrné podkově, kterou je třeba vyzvednout z útrob Sergellu i o Udových ostatcích v zámořském Edagwonu. Soudí se, že ho prostřednictvím této knihy vedli ke sjednocení země Éllad Bohové, pravděpodobně přímo Orlyg. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že slova do Gudleifrovy knihy vpisoval dokonce sám osud.