Stříbrná podkova

Stříbrná podkova

Pokud má kůň touto podkovou okované pravé přední kopyto, může běhat vzduchem. Podkovu nechal u Varandura pro Wanna vykovat Orlyg a daroval mu ji, když se poprvé setkali na hoře Rá. Podkova měla Wannovi nahradit koně létavce, jehož se vzdal, aby zachránil z dolů paní Haduwig svého přítele Kara. Wanna podkova také ochraňovala - dokud seděl v sedle koně touto podkovou okovaného, byl nezranitelný. Když došlo k rozkolu mezi Udem a Márem, Wanne i Karu věděli, že zemi Éllad ovládne ten, kdo bude z královské krve a kdo bude mít podkovu. A protože soudili, že ani Udi, ani Már si svrchovanou vládu nezaslouží, dohodli se, že podkovu Karu ukryje s pomocí sil sídlících v Dankradu v podzemí svého hradu Sergellu. To se stalo bezprostředně po roztržce mezi Wannem a Orlygem. Později se tradovalo, že podkovu ukryl Karu sám, ale ve skutečnosti to opravdu bylo po dohodě s Wannem. Získání stříbrné podkovy bylo jedním z úkolů, které pro krále Gudleifra museli vykonat jeho družiníci. Do podzemí tehdy vkročil Černý Bald, přes mnoho generací vzdálený Karův potomek, a s nasazením života podkovu přinesl. V kombinaci s amulety Arnwalda a Waltheriho potom stříbrná podkova vytvořila cestu z měsíčních paprsků, po níž přijel do Gudleifrových síní Orlyg a vrátil chromému králi zdraví.