in: Legendy české fantasy, 2015

Povídka se odehrává v zemi Éllad v době, kdy do ní vtrhli jednověrci. Orland Hialranidul, který vystuvuje v Cestě do Jižního Edagwonu, s sebou tehdy přivezl jako dar králi zajatého Tarantrofa (který narozdíl od obrázku na obálce antologie neěl rohy ani špičaté uši). Jenže lodě jednověrců byly na příkaz nejvyššího élladského boha Orlyga zničeny a jejich posádka až na Orlanda uklována moudrými havrany. Tarantrof Odonet přežil, protože havrani dostali příkaz zabít všechny lidi na palubě. Jenže Tarantrof není člověk... A tak zůstal Odonet uvěznět v zemi Éllad, jediný svého druhu a bez možnosti vrátit se domů. Slitovná vědma mu však umožnila nahlédnut do budoucnosti a zdá se, že mu kyne jakási naděje...