Amulety Arnwalda a Waltheriho

Amulety Arnwalda a Waltheriho

Arnwald a Waltheri dostali amulety od praotce Amalera při odchodu z Hvozdu lesních mužíků do světa lidí. Byly zhotoveny z modročerného kovu, ale jaké přesně kov to byl, není známo. Možná to bylo obyčejné železo. Víc než kov byly totiž důležité kameny, které byly do amuletů vsazeny. Ve chvíli, kdy král Gudleifr získal Wannovu stříbrnou podkovu, objevil se v jeho knize nákres, jak upevnit podkovu a oba amulety do svícnu tak, aby měsíční záře procházela kameny a rozzářila podkovu. Z té potom vytryskla světelná cesta, po níž sestoupil na zem Orlyg, nejvyšší z Bohů, a vyléčil od narození chromého Gudleifra. To bylo jedním z posledních kroků ke sjednocení země Éllad. O původu amuletů se mnoho neví, soudí se, že je mohl zhotovit na přání Orlyga přímo praotec Amaler. Jiné magické schopnosti amulety nikdy neprojevily a když Waltheri a Arnwald zahynuli na moři, byli pohřbeny s nimi.