Posvátné knihy

Posvátné knihy

Čtyři posvátné knihy svěřil do opatrování lesním mužíkům Orlyg odměnou za to, že ho podporovali při bojích s jeho bratrem Getenekem. Knihy střeží praotec lesních mužíků a nikdy neopouštějí jeskyni v srdci Hvozdu, v níž má praotec svou pracovnu. Pokud chce někdo v knihách číst, musí zavítat tam. V pravomoci praotců je rozhodnout, komu dovolí v knihách studovat a komu ne. Sami v nich mohou číst, jak se jim zlíbí, protože nejsou obavy, že by praotcové nabytých vědomostí zneužili. Nejžádanější je pochopitelně kniha kouzel Argunna, ale tu ještě žádný praotec nikomu číst nedovolil. Velmi ochotně však nechávají nahlédnout do knihy léčitelství Kany. Ela-Sipona je věnována živému i neživému světu a Orsana pojednává o Bozích a jejich potomcích.

Soudí se, že posvátné knihy mají svou duši, i když je málokdy projevují vlastní vůli. Ale zcela jistě se v nich NĚCO děje.