Chronologie doby sjednocení země Éllad

Ceredig Mořeplavec jako první použil ve svém díle lineární dataci, jejímž počátkem je První velká bitva pod královskou horou Mirabatem. Postupně se ceredigovská datace ujala obecně v celé zemi Éllad, což souvisí i s dovršením centralizace pod vládou rodu Miltidů. Vzhledem k tomu, že ve svém spise Ceredig líčí události, které se odehrály během jeho života, jichž se zčásti sám zúčastnil nebo o nichž se dozvěděl z věrohodných zdrojů, často opět od přímých účastníků (Gudleifrovi družiníci, král Berohard...), je jeho datace velmi přesná, logicky mnohem přesnější než v dílech, která se věnují dobám bojů jednotlivých knížat o hegemonii a době vlády krále Ana. Pokud si Ceredig nebyl nějakým datem stoprocentně jist, raději ho neuvedl a poctivě napsal, že to či ono se odehrálo přibližně tehdy a tehdy. Byl si bezpochyby vědom toho, že žije stále velmi mnoho osob, které události kolem Druhé a Třetí velké bitvy zažily a mohou si přesněji pamatovat, kdy k některé události, o níž Ceredig neměl přesné informace, došlo. Zavádějící datací nechtěl Ceredig ohrozit věrohodnost svého spisu. Proto u něj také nenalezneme - až na několik výjimek - informace o tom, kdy zemřeli Gudleifrovi družiníci, protože s většinou z nich nebyl léta v kontaktu a často se o jejich smrti ani nedozvěděl. Data jejich narození naopak uvádí poměrně přesně.

K časové ose je třeba dodat ještě dvě data:

436 - po smrti krále Beroharda nastupuje jeho syn Itmar

441 - Ceredig Mořeplavec dokončil svůj první spis

 

Časová osa zachycuje události popsatné v knihách Wetemaa a O cestě do Jižního Edagwonu (resp. čtyřdílná reedice těchto knih Wetemaa I. - IV.)

 

 

časová osa Ela-Caracimasúg.doc (37 kB)