Chronologie konce Ela-Hrútadorasúgu

Při sestavování chronologie událostí před První velkou bitvou pod královskou horou Mirabatem byla pravým požehnáním Ceredigova důslednost, se kterou ve svých spisech datuje právě podle této bitvy, již pokládá za počátek nové éry. Velmi to usnadňuje bádání. Autoři ostatních pramenů, ať jsou to spisy souhrně nazývané Letopisy ottwarské, Kronika Ilkova či Kronika Armkeriho nemytého a další, totiž užívají datace podle vlády lokálních panovníků, což sice umožňuje sestavit relativní chronologii událostí, ale už je velmi komplikované sestavit chronologii absolutní, natožpak sesadit časově dohromady události z různých élladských knížectví. Nejpřesnější z těchto "vedlejších" pramenů je Kronika Ilkova, protože Ilka datuje podle vlád sutriwaských panovníků a měl k dispozici materiály, díky nimž datuje s až precizní přesností, ovšem pouze události týkající se Sutriwaxů. I Ceredig se někdy zjevně, někdy spíše pravděpodobně dopouští při převodu lokálních datací na dataci podle První velké bitvy většich či menších nepřesností, zvláště ve starších obdobích. Přesto je jeho práce na tomto poli nesmírně přínosná a pozdějším badatelům značně usnadnila orientaci ve staršíc élladských dějinách. Ceredigovská datace se v době krále Lagdwise začala postupně ujímat jako obecná.

 

Časová osa zachycuje události popsané v knihách Hrútvang, Sága o Halldorovi z Mortaluny, Rytíři kněžny Rhonwen, Sága o Wannovi a Sága o Wannovi II. (nevydaná)

 

časová osa Ela-Hrútadorasúg.doc (35,5 kB)