Jak vzniklo moře a proč se střídají roční období

Stalo se, že se Getenek zamiloval do Samalbríny, dcery Orlyga a Fréár. Orlyg však bratrovi svou krásnou rusovlasou dceru odmítl dát za manželku. Getenek vyzval Orlyga na souboj a jako všechny krom prvního, v němž Orlygovi pomohl orel tím, že Getenekovi zakryl oči, i tento skončil nerozhodně. Getenekovi při něm pod jedním z Orlygových drtivých úderů praskl štít tak, že už ho nesvedl spravit ani Varandur. Getenek tedy štít odložil na skály poblíž Hnízd moudrých havranů a nechal si od Varandura zhotovit nový. Ale úmyslu získat Samalbrínu se nevzdal. Když nebyla vyslyšena prosba a Orlyg neustoupil ani násilí, uchýlil se Getenek ke lsti. Pozval k sobě na návštěvu Tagiru, boha Slunce. Tagira pozvání rád přijal, a když večer ukončil svou každodenní pouť po obloze, místo do paláců bohů na severu se odebral ke strýci do podsvětí.

Getenek zářícího boha mile přivítal a skvěle uhostil, když se však chtěl ráno Tagira vrátit na oblohu, zjistil, že brána podsvětí je zamčená. Getenek svého hosta uvěznil. Nezkřivil mu vlásek na hlavě, jen mu nedovolil vyjít ven.

Toho dne se nerozbřesklo.

Zem zahalila tma a chlad, stromům schnulo listí, led z vrcholků hor sestupoval níž a níž, půda mrzla, zvěř hynula a lidé si ve věčné noci zoufali. Obětovali poslední dobytek Orlygovi, aby je zachránil. Orlyg brzy zjistil, že Tagiru má ve své moci Getenek. Udeřil na bratra, ale nepomohly ani výhružky, ani prosby. Getenek byl ochoten propustit Tagiru na svobodu pouze výměnou za sňatek se Samalbrínou. Na to Orlyg tvrdošíjně odmítal přistoupit. Fréár se pokusila obměkčit Geteneka slzami. Vyplakala jich tolik, že vzniklo moře, které omývá západní břehy země Éllad. Je slané stejně jako Fréářiny slzy. Ale Getenek neustoupil.

Samalbrína nakonec Getenekovi sama ruku podala a Orlygovi nezbylo, než tiše zuřit. Ale v okamžiku, kdy se stala Getenekovou ženou, propustil Getenek Tagiru na svobodu. Zem zalily životodárné sluneční paprsky, ledy roztály, stromy se zazelenaly, půda rozmrzla, poddala se  rádlu a vyrašilo nové osení.

Bohové žijící v palácích na severu po rusovlasé Samalbríně tesknili, a tak si Fréár, jíž byl Getenek schopen odepřít jen máloco, vymohla, aby se Samalbrína vždy na půl roku vracela domů. A tak se střídá podzim a zima, kdy je Samalbrína na povrchu, s jarem a létem, kdy se vrací ke svému muži do podsvětní říše a vlády se ujímá její zlatovlasé dvojče Lirg.