Bohové země Éllad

Arrang

Syn Geteneka a Samalbríny, bůh hromu, blesku, vody, zemětřesení a dalších  přírodních pohrom. Nejvíce byl uctívaný námořníky a rybáři, protože je mohl chránit před bouřemi na moři. Známé bylo městské obětiště v Muirdedachu nedaleko Hnízd moudrých havranů.  

Fréár

Nejvýše postavená bohyně země Éllad. Patři spolu se svými bratry Getenekem a Orlygem do trojice prvorozených Bohů, dětí Sinadrových. Zatímco Orlyg a Getenek vznikli z jeho očí, Fréár se zrodila ze Sinadrova srdce. S Getenekem a Orlygem vytvořila z těla svého otce svět a jeho lebku jako měsíc...

Gani

Gani, dcera Geteneka a Samalbríny, je bohyně hněvu. Má poměrně široké spektrum působnosti, protože do její kompetence spadá částečně i boj a válka, takže ji často vzývají i bojovníci. Gani je krásná černovláska s rudýma očima, jíž zprostřed čela roste býčí roh. S ohledem na pohlaví Gani by to měl...

Getenek

Druhý nejmocnější bůh země Éllad, vládce podsvětí a mrtvých, smrti, zimy a noci. Getenek je stejně jako Orlyg synem boha první generace Sinadra, zrodil se z jednoho jeho oka. Původně si byli s Orlygem skutečně podobní jako oko oku v hlavě. Oba se však zamilovali do své sestry Fréár a...

Lirg

Lirg je dvojčetem bohyně Samalbríny. Vládne jaru, ránu a mírnému životodárnému dešti. Na obloze se objevuje jako Jitřenka. Věří se, že při každém pohybu rukou se jí z dlaní rozletí tucty pestrobarevných motýlů.

Orlyg

Nejmocnější a nejuctívanější bůh země Éllad, vládce bohů, jemuž nepodléhá jedině Getenek.  Bůh úrody, války, boje, lovu, moci a slávy, ochránce statečných bojovníků. Orlyg, Getenek a Fréár jsou dětmi boha první generace Sinadra. Orlyg a Getenek se zrodili z jeho očí a byli si proto k...

Rilana

Rilana je bohyní lásky. Nic jiného v hlavě nemá. Je krásná a žádoucí, ale ostatní bohové se shodují v tom, že ideální je, když Rilana pouze někde malebně pózuje a hlavně tu svou rozkošnou pusinku vůbec neotvírá, protože cokoliv z ní vypustí, je v lepším případě na úrovni osmiletého dítěte.

Samalbrína

Samalbrína je dcerou Orlyga a Fréár, dvojče Lirg. Na obloze se zjevuje jako Večernice. Je to bohyně podzimu, soumraku, kovů a drahých kamenů. Zamiloval se do ní její strýc Getenek a ač Orlyg sňatku své dcery s Getenekem bránil, seč mohl, Samalbrína se nakonec za boha podsvětí provdala a porodila...

Sinadr

První bůh země Éllad, který vznikl na počátku věků sám ze sebe, vlastní vůlí. Sinadr znamená počátek, záblesk či myšlenka. Sinadr se rozhodl stvořit svět, protože nebylo nic krom něj samotného. Ze svého pravého oka stvořil Orlyga, z levého Geteneka a ze svého srdce Fréár. Sinadrovy děti potom podle...

Tagira

Bůh slunce, léta, dne. Syn Orlyga a Fréár. Je ztotožňován se slunečním kotoučem a sluneční paprsky jsou pokládány za jeho vlasy. Když přišel na svět, zalila zemi taková záře, že se před ní Sinadr ukryl pod zem a hvězdy pohasly. Orlyg odmít připustit, aby se jeho otec před vnukem musel ukrývat v...

Varandur

Bůh řemesel, božský kovář. Vykoval zbraně a zbroj pro všechny bohy včetně Getenekova štítu, který praskl v jednom ze soubojů s Orlygem a který Getenek odložil na skály u pobřeží země Éllad v blízkosti Hnízd moudrých havranů. Na štítě plyne čas pomaleji než jinde. Varandur také...

Viur

Syn Orlyga a Fréár, bůh moudrosti. Sepsal čtyři posvátné knihy Argunnu, Orsanu, Ela-Siponu a Kanu. Jemu za svoje nadání vděčí kouzelníci, mágové, čarodějky a vědmy. Viur je otcem dvou dětí první ženy Ytii, Ottwary a Aurixe. Jejich potomky jsou Aurixové a Ottwarané, a mezi nimi se nachází nejvíce...