ANÁLY KARLADSKÉ

Dobu vzniku Análů karladských sice neznáme přesně, ale tolik se z jejich první stránky dovídáme, že byly založeny u příležitosti jmenování Karlady sídlem hlavního představitele jednověrců, tedy někdy koncem prvního století po První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem.  Díky Análům také víme, že prvním "otcem jednověrců", jak zněl název tohoto úřadu, by Sigrdrif, z jehož popudu se Anály začaly vést. Anály karladské jsou od počátku psány Novým jazykem, občas však zde nalezneme vsuvky nebo poznámky na okrajích psané původní élladštinou. Z toho se dá usoudit, že zpočátku byl Nový jazyk chápán pouze jako řeč úřední či literární, zatímco jako hovorová řeč byl stále ještě používán Starý jazyk. O tom, jak byl Starý jazyk Novým jazykem vytlačován svědčí právě úbytek poznámek ve Starém jazyce a stále hojnější počet vpisku v jazyce novém. K úplnému převážení Nového jazyka došlo na přelomu druhého a třetího století po První velké bitvě. Anály jsou vedeny z úzkostlivou pečlivostí a jsou velmi objektivní vyjma rušnou dobu, kdy k jednověrectví přecházely oba královské rody (ca. 130 - 138 po První velké bitvě). Tady se zřetelně (a logicky) straní jednověrcům.