Wannův meč

Wannův meč

Wannův meč (dříve zvaný Pedetridův meč) patří mezi jedenáct neobyčejných mečů. Když Wanne padl v První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem, Vil uložil do jeho hrobky v Bílé skále v lese na řece Stříbrné i meč. Tam byl meč více než tři sta let. Z Wannovy hrobky ho odnesl Dangrudův a Sianův děd Ingeduld. Ani Ingedulda, ani jeho syna Ragnara ale meč nepokládal za své pány, a tak se jeho neobyčejné schopnosti neprojevovaly. Tento meč se vyznačuje tím, že pokud jeho pánovi hrozí nebezpečí, kámen vsazený v hlavici ve tvaru orlí hlavy začne rudě zářit. Podle vědmy Kotarky měl Wannův meč nosit starší Ragnarův syn, ale Sian a Dangrud se narodili ve stejný den. Když Sian osvobozoval Orlanda Hialranidula z Getenekova štítu u Hnízd moudrých havranů, kde plyne čas mnohem pomaleji než v okolí, došlo časovým posunem k tomu, že se Dangrud stal o dva dny starším, a tak Wannův meč nosil právem. Wannovým mečem - a s pomocí Wannovy síly - později Sian zabil Sanduka proměněného ve stvůru chránící Svatyni Wetemay.