artefakty

Neobyčejné meče

  Jedenáct neobyčejných mečů vykoval učeň boha Varandura Rekkeswinth. Vytvořil je ve Varandurově dílně v srdci Rá, ale Rá nestrpěla déle, aby si z ní dělal kovárnu, a vyhnala ho. Proto je neobyčejných mečů pouze jedenáct. Ostatní meče už koval Rekkeswinth v Élladu a byly žhaveny obyčejnou...

Orsana

 Orsana je z knih nejposvátnější, protože pojednává o Bozích a jejich potomcích. Lze se v ní dočíst vše o původu světa a Bohů, o tom, který Bůh čemu vládne, jak mají probíhat oběti a obřady a vůbec jak bohy správně uctívat. Píše se v ní o o dětech Bohů, které zplodili se smrtelníky, a protože...

Pedetridův meč

Meč krále Severingy Pedetrida. Při zkáze města měl Pedetris meč u boku, proto zůstala zbraň pohřbena pod hladinou moře, dokud ji ze Severingy zhruba o sto let později nezískal Wanne. Meč má hlavici jilce v podobě orlí hlavy, která v zobáku drží broušený kámen. Další dva drahé kameny má vsazeny...

Posvátné knihy

Čtyři posvátné knihy svěřil do opatrování lesním mužíkům Orlyg odměnou za to, že ho podporovali při bojích s jeho bratrem Getenekem. Knihy střeží praotec lesních mužíků a nikdy neopouštějí jeskyni v srdci Hvozdu, v níž má praotec svou pracovnu. Pokud chce někdo v knihách číst, musí zavítat tam. V...

Stříbrná podkova

Pokud má kůň touto podkovou okované pravé přední kopyto, může běhat vzduchem. Podkovu nechal u Varandura pro Wanna vykovat Orlyg a daroval mu ji, když se poprvé setkali na hoře Rá. Podkova měla Wannovi nahradit koně létavce, jehož se vzdal, aby zachránil z dolů paní Haduwig svého přítele Kara....

Wannův meč

Wannův meč (dříve zvaný Pedetridův meč) patří mezi jedenáct neobyčejných mečů. Když Wanne padl v První velké bitvě pod královskou horou Mirabatem, Vil uložil do jeho hrobky v Bílé skále v lese na řece Stříbrné i meč. Tam byl meč více než tři sta let. Z Wannovy hrobky ho odnesl Dangrudův a Sianův...

Wetemaa

viz samostatné heslo
<< 1 | 2