Váhy

Zatímco délkové jednotky byly po celé zemi Éllad stejné (co do názvu, co do délky se mírně lišily), s jednotkami váhovými to bylo složitější. V knížecích dobách se používaly prakticky v každém knížectví jednotky jiné. Jako vysvětlení se nabízí, že zatímco délkové jednotky jsou prakticky ve všech kulturách odvozovány z rozměrů lidského těla, což nedává příliš prostoru pro variabilitu, pro určování hmotnosti nic takto univerzálního neexistuje. Z občasných záznamů lze usoudit, že po vzniku dvou království se postupně vytvořily dva váhové systémy, západní založený na vahách užívaných v bývalém království Ptyovců, a východní, který vycházel z vah sutriwaxských. Král Itmar později zavedl v celé zemi Éllad východní váhový systém. Ten je ostatně také lépe známý než západní.

 

Východní (sutriwaxský) váhový systém

tiril (zrno) 1,4 g
tiril-a-torabor (ořech) = 21x tiril 29,4 g
lan (jablko) = 7x tiril-a-toabor 205,8 g
sú (hřivna) = 3x lan 0,617 kg
sidil (zelná hlávka) = 7x lan 1,440 kg
sa-kadima (pytel) = 7x sidil 10,08 kg
ialin (kámen) = 21x sidil 30,24 kg