Novým Pánem draků se stává to z dětí, kterému patří poslední myšlenka umírajícího Pána draků. Často to bývá nejstarší syn, ale není to pravidlem. K nástupnickým bojům prakticky nedochází, protože vůli Pána draků všichni respektují. Ostatně v rodinách Pánů draků obvykle nebývá mnoho dětí, výjimkou nejsou jedináčci, takže většinou není ani s kým se o postavení Pána draků rvát. Historie země Éllad zná i nejednu Paní draků a je znám případ, kdy Pán draků předal vládu dceři, přestože měl i syna. Páni draků totiž ze svých dětí volí vždy to, které má nejlepší předpoklady pro vládu, bez ohledu na pohlaví či věk. Pán draků získává na rozdíl od svých sourozenců další nadpřirozenou schopnost - slyší všechny draky. V okamžiku, kdy na něj přejde moc Pána draků, uslyší na okamžik všechny draky v zemi Éllad. Je to známka toho, že je jejich mysl propojena, a draci se tak dozvědí, kdo je novým Pánem draků. Od té chvíle Pán draků slyší na dálku pouze ty draky, kteří k němu potřebují promluvit, nebo ty, se kterým chce komunikovat on. Jeho sourozencům zůstává i nadále schopnost brát na sebe dračí podobu. Ta se ovšem dědí pouze po přímé linii Pánů draků, takže děti Pána draků ji mají, děti jeho sourozenců už nikoliv, ty jsou obyčejnými lidmi. Odcházejí z Paláce Pánů draků, často i se svými rodiči, a žijí na zemi mezi ostatními smrtelníky. Páni draků své příbuzné obvykle velmi dobře hmotně zabezpečí, ale dál se s nimi nestýkají a oni o svém původu většinou mlčí. Lidé se totiž draků bojí a kdyby se dozvěděli, že mají co dočinění s příbuznými Pánů draků, mohlo by to mít tragické následky.

Tanaquil starší