Když se Ela-Sidra stal Pánem draků, zatoužil po ženě, ale protože nikdy s žádným člověkem nemluvil, nevěděl, jak ji získat. Náhoda ho přivedla k praotci lesních mužíků, a ten požádal krále města Severingy, aby vybral několik panen z dobrých rodin, pohledných, moudrých a laskavých, a poslal je k němu do Hvozdu. A protože poznal duši Pána draků, vybral mu z dívek tu, se kterou bude šťastný. Vybral dobře, Ela-Sidrah ke své choti vzplál vášnivou láskou, která byla stejně vřela opětována, čehož důkazem bylo na Pány draků nezvykle početné potomstvo - čtyři synové a tři dcery. Od té doby se stalo zvykem, že manželku Pánovi draků vybírá praotec lesních mužíků z panen severinzských, chotě pro Paní draků pak ze severinzských mladíků. Poslední severinzskou pannou provdanou za Pána draků byla Chlodhildis, sourostenka paní Haduwig. V době, kdy pobývaly u praotce lesních mužíků došlo během souboje Orlyga s Getenekem ke skáze Severingy. Páni draků i od těch časů musí své nevěsty shánět sami a není to pro ně lehké, protože málokdo je ochoten provdat dceru na draka. A tak se uchylují ke lstem i únosům. Ještě obtížněji uzavíraly sňatky Paní draků, protože těžko mohly v Paláci uspořádat nějakou slavnost, kde by se seznámily, a neznámá žena budí kdekoliv více pozornosti než neznámý muž, který vždy může tvrdit, že je potulným rytířem, což je pro všechny přijatelným vysvětlením. A tak některé Paní draků zůstaly neprovdané, pouze zajistily pokračování rodu (například Daurné, která využila toho, že je v Paláci zajatý Wanne).

 

Daurné

U manželek Pánů draků nebyl s porody nikdy větší problém než u ostatních žen. Pokud však rodila Paní draků nebo dcera Pána draků, tedy ta, která na sebe mohla brát dračí podobu, bylo velmi důležité, aby rodila jako žena. Pokud by totiž přivedla potomka na svět jako dračice, neměl by lidskou duši a tudíž ani podobu, nemohl by se proměňovat. U dcer Pánů draků, u nichž bylo jasné, že nepřevezmou vládu, by to až tak nevadilo, protože stejně jako jejich děti v lidské podobě byly obyčejnými lidmi, v dračí podobě by porodily obyčejného draka (případně snesly vejce, ze kterého se obyčejný drak vylíhne). Pokud by se však jednalo o Paní draků, přišel by na svět drak s obrovskou magickou silou, kteý by mohl představovat velké nebezpečí. Proto Paní draků trávily celou dobu těhotenství za všech okolností v lidské podobě.

Na tomto místě je vhodné zmínit případ Valabrigy, dcery Ela-Sidraha, která obtěžkala ze spojení s Getenekem. Potenciální nebezpečí tehdy plynulo právě z toho, že otcem dvojčat byl Getenek. Nezodpovězenou otázkou zůstává, co by byla bývala Valabriga přivedla na svět, kdyby rodila v lidské podobě.

 

Valabriga