Ve stavbě těla se Páni draků od lidí neliší, bývají pouze vyšší. Mohou mít však nezvyklou barvu vlasů a očí. Jsou známy případy Pánů draků bělovlasých (tím není míněna stařecká bělost), modrovlasých i rudovlasých, ale mnoho Pánů draků má vlasy ve všech možných odstínech hnědé, plavé i rusé jako lidé. Stejně tak mají někteří Páni draků oči lidských barev, ale to už je spíše výjimkou. Častější jsou oči zlaté, zelené, bronzové či jiné. Někteří Páni draků mají stejnou barvu očí jak v lidské, tak v dračí podobě, mění se jim pouze tvar zornic, nemusí to být pravidlem. Může se dokonce stát, že má Pán draků jako člověk oči třeba smaragdové, ale v dračí podobě  hnědé nebo modré.

Ačkoliv se v Élladu vyskytují draci jak se čtyřmi, tak se šesti končetinami (tj. buď 2nohy + pár křídel nebo 4 nohy nebo 4 nohy + pár křídel), Páni draků mají v dračí podobě vždy pouze čtyři končetiny, a to pár křídel a dvě nohy. Je to zřejmě z anatomických důvodů - nemohou mít v jedné podobě více končetin než v druhé.

Or v lidské a v dračí podobě