morfologie

SUBSTANTIVA

U substantiv se rozlišuje rod a číslo. Flexe prakticky vymizela, pády jsou nahrazovány předložkovými vazbami. V některých případech však koncovky zůstaly. Substantiva všech rodů se dělí podle zakončení na souhlásková a samohlásková.   1. MASKULINUM - vzor ADOR (muž), TAGIRA ...

ADJEKTIVA

Adjektiva jsou podobně jako substantiva prakticky nesklonná, rozlišují však všechny rody a čísla. Existují tři druhy adjektiv, které se rozlišují podle koncovky maskulina v singuláru. A. SKLOŇOVÁNÍ ADJEKTIV 1. BEZ KONCOVKY - vzor LAN...

SLOVESA PRAVIDELNÁ

OBECNÝ ÚVOD DO SLOVESNÉ FLEXE Narozdíl od jmen si staroélladská slovesa zachovala plnou flexi. Rozlišují se tyto gramatické jevy: 1. OSOBA - 1, 2, 3 (jako v češtině 2. ČÍSLO- singulár, duál, plurál, reziduálně triál - pouze hovoří-li se o třech hlavních Bozích zároveň, v náboženských...

SLOVESA NEPRAVIDELNÁ

1. ANANTA - BÝT     1. osoba 2. osoba 3. osoba singulár DON AS ANE duál DONU SONTU ANU triál DANAM SANTAM ANTAM plurál DANUM SANTE ANENT  

PŘEDLOŽKY

A - předložka possesivní, nahrazuje genitivní vazby (SA-UN A HRÚTADOR - syn knížete; LOOR A ADOR - mužův kůň) DA - z, ze; pouze u místního určení. U substantiv a zájmen všech rodů a čísel se přidáv -I do postpozice (DA ÉLLADI - z Élladu) HO - předložka vyjadřující vlastnost. U substantiv a...