Kalendář

V průběhu élladského roku se objevuje řada svátků, podle nichž Éllaďané datují. Některé svátky se slaví po celé zemi (to jsou svátky spojené s élladskými bohy), ale existuje i řada lokálních.

(uvádíme převod na naši dataci)

 

21. března (jarní rovnodennost) - élladský NOVÝ ROK, oslavuje se jako svátek bohyně Lirg, která se ujímá vlády a přináší spolu s jarem nový život. Samalbrína se vrací do podsvětí a vždy za sebou zabouchne bránu. Než se bránu zase podaří otevřít, nemohou se duše těch, kteří v tuto chvíli zemřeli, dostat dovnitř a stávají se Znovuzrozenými.

21. dubna (měsíc po rovnodennosti) - den zasvěcený dubu, první Orlygův den

28.4. - 2.5. (týden po Orlgově dnu) - pětidenní slavnosti bohyně lásky Rilany

21. června (letní slunovrat) - oslava narození boha slunce Tagiry

6. září (11 týdnů po prvním Orlygově dni) - druhý Orlygův den (souvisí se sklizní)

23. září (podzimní rovnodennost) -  svátek Samalbríny, která na půl roku opouští Getenekovu říši. Nikdy za sebou při odchodu neučiní znamení, které brání duším zemřelých uniknout z podsvětí, a tak mají od chvíle, kdy se nad obzorem objeví horní okraj Slunce, do okamžiku, kdy se sluneční kotouč odlepí od obzoru, cestu do světa živých volnou.

14. října (tři týdny po podzimní rovnodennosti) - Svátek stavění mostů (Varandur začíná budovat most, který spojí svět Bohů a lidí)

5. listopadu (tři týdny po Varandurovu svátku) - Svátek odemykání mostů (Viur pronáší zaklínadlo, jímž jsou světy propojeny a po Varandurově mostě mezi nimi lze během následujících dní přecházet)

15. listopadu - Svátek zamykání mostů (Viur pronese zaklínadlo, jímž je Varandurův most uzamčen a vzápětí se bortí; doba, po kterou byly oba světy propojeny je přesně jedenáct dní)

21. prosince (zimní slunovrat) - vítání Geteneka (tehdy Getenek pravidelně přichází na povrch země, aby připomněl Samalbríně, že polovina doby, kterou může strávit mimo jeho říši, už uplynula)

2. února - svátek Arranga a Gani

 

Fréár je jediná bohyně, která nemá stabilní svátek v průběhu roku, ale je oslavována periodicky v jeho průběhu. Jejím dnem je novoluní a tento den jí přinášejí oběti všechny ženy, které dosáhly plodného věku.